Ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της Χημείας, που εφαρμόζεται σχεδόν από τις αρχές της στο πέρασμα των αιώνων, είναι η Αναλυτική Χημεία.

Είναι ο κλάδος της Χημείας που αναφέρεται στο διαχωρισμό, την ταυτοποίηση και την ποσοτικοποίηση ουσιών. Είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τον χαρακτηρισμό μιας άγνωστης ουσίας, καθώς μέσω των διαφόρων αναλυτικών τεχνικών, μπορούμε να βρούμε, τόσο την δομή της ουσίας, όσο και τον τρόπο με τον οποίο ενώνονται σε αυτή τα διάφορα είδη ατόμων.

Οι εφαρμογές της, είναι κυριολεκτικά ατέλειωτες! Από τις απλές χημικές αναλύσεις προς εύρεση χρήσιμων αποτελεσμάτων σε τομείς όπως τρόφιμα, φάρμακα, σε βιομηχανικές χρήσεις, και από περιβαλλοντολογικές αναλύσεις ως τις βιοϊατρικές επιστήμες, τη νανοτεχνολογία και ακόμη και την ιατροδικαστική, η συνεισφορά και η σημασία της Αναλυτικής Χημείας είναι τεράστια!

Η αναλυτική χημεία μπορεί να διακριθεί σε διάφορες υποκατηγορίες, ανάλογα με το τι κριτήριο γίνεται η διάκριση.

Η σημαντικότερη διάκριση, γίνεται ανάλογα με το πού αποσκοπούν οι τεχνικές που εφαρμόζουμε, ώστε έχουμε τις:

 • Ποιοτική Ανάλυση, όπου στόχος είναι η ταυτοποίηση των στοιχείων/ιόντων/ενώσεων, από τα οποία αποτελείται το δείγμα. Συχνά, παρέχει και ενδείξεις για τις σχετικές αναλογίες των συστατικών του δείγματος.
 • Ποσοτική Ανάλυση, όπου στόχος είναι ο ακριβής προσδιορισμός ενός ή περισσοτέρων συστατικών του δείγματος.

Ο τρόπος διεργασίας που επιλέγουμε για να φτάσουμε στον ποσοτικό προσδιορισμο ενός συστατικού, συχνά εξαρτάται από την παρουσία ή όχι διαφόρων παρεμποδιζουσών ουσιών. Γι’αυτό και συνήθως, πρώτα εφαρμόζουμε ποιοτική ανάλυση στο δείγμα και έπειτα την ποσοτική.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι επίσης πάρα πολλές σε αριθμό.

Ενδεικτικά, αναφέρονται αρκετές από τις κλασικές αναλυτικές μεθόδους:

 • Τιτλοδότηση
 • Σταθμική Ανάλυση
 • Υγροχημική Ανάλυση
 • Πυροχημική Ανάλυση

Και ακόμη πιο πολλές από τις, πιο σύγχρονες, ενόργανες μεθόδους:

 • Φασματοσκοπία (μάζας, NMR, υπερύθρου, ατομικής απορρόφησης, περίθλαση ακτίνων Χ)
 • Φλογοφωτομετρία
 • Φθορισμός
 • Χρωματογραφία (Αέρια, Υγρή, Υπερκρίσιμου Ρευστού)
 • Πολαριμετρία
 • Ποτενσιομετρία
 • Κουλομετρία
 • Αγωγιμομετρία
 • Πολαρογραφία
 • Ανάλυση με Νετρονική Ενεργοποίηση
 • Ανάλυση με Ισοτοπική Αραίωση
 • Ηλεκτροφόρηση
 • Υβριδικές Τεχνικές (συνδυασμοί των παραπάνω, οπως η σύζευξη αεριοχρωματογράφου-φασματομέτρου μάζας [GC-MS] )

Σήμερα, με τις τεράστιες εφαρμογές της στη Νανοτεχνολογία και την ανάλυση Βιολογικών Συστημάτων, η Αναλυτική Χημεία βρίσκεται στο προσκήνιο περισσότερο από ποτέ τα τελευταία χρόνια, και είναι ένα από τα σημαντικότερα πεδία της Χημείας, και σίγουρα από τα πιο ενδιαφέροντα!

Βιβλιογραφία:

Θ.Π.Χατζηιωάννου, «Χημική Ισορροπία και Ανόργανη Ποιοτική Ημιμικροανάλυση», σελίδες 1,2,4 , Αθήνα 2003

http://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_chemistry