Μάλλον δεν αφορά μόνο τη Χημεία, αλλά έπρεπε να μπει!😛