«Πώς γίνονται τα παιδιά;»

Η κλασική ερώτηση που ρωτάνε τα μικρά και πάντοτε δυσκολευόμαστε να απαντήσουμε..

Ντρέπεστε να τους πείτε για τις «πολύ κοντινές αγκαλιές» του μπαμπά και της μαμάς;

Δεν καταλαβαίνουν το παράδειγμα με τις μέλισσες;

Επιμένουν να μάθουν, παρότι τους λέτε ότι είναι πολύ μικρά ακόμη για να ξέρουν;

Tότε δείξτε τους τη δημοσίευση «{trans-1,4-Bis[(4-pyridyl)ethenyl]benzene (2,2‘-bipyridine)ruthenium(II) Complexes and Their Supramolecular Assemblies with β-Cyclodextrin» [Inorg. Chem., 43 (11), pp 3521–3527] που έγινε από τους Toma, S.G., Uemi, M., Nikolaou, S., Tomazela, D.M., Eberlin, M.N., και Toma, H.E. το 2004!

Κι αν το abstract της δημοσίευσης

Two novel ruthenium polypyridine complexes, [Ru(bpy)2Cl(BPEB)](PF6) and {[Ru(bpy)2Cl]2(BPEB)}(PF6)2 (BPEB = trans-1,4-bis[2-(4-pyridyl)ethenyl]benzene), were synthesized and their characterization carried out by means of elemental analysis, UV−visible spectroscopy, positive ion electrospray (ESI-MS), and tandem mass (ESI-MS/MS) spectrometry, as well as by NMR spectroscopy and cyclic voltammetry. Cyclic and differential pulse voltammetry for the mononuclear complex showed three set of waves around 1.2 V (Ru2+/3+), −1.0 V (BPEB0/), and −1.15 (BPEB-/2-). This complex exhibited aggregation phenomena in aqueous solution, involving π−π stacking of the planar, hydrophobic BPEB ligands. According to NMR measurements and variable-temperature experiments, the addition of β-cyclodextrin (βCD) to [Ru(bpy)2Cl(BPEB)]+ leads to an inclusion complex, breaking down the aggregated array.

δεν ακούγεται και πολύ σχετικό με το θέμα, η εικόνα

σίγουρα είναι! :mrgreen:

Το λινκ της δημοσίευσης είναι εδώ.