Το Τμήμα Παιδείας της ΕΕΧ & η ΠΕΕΧ διοργανώνουν το 1ο Συνέδριο Διδακτικής της Χημείας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 1 και 2 Δεκεμβρίου 2012.

  Θεματικές ενότητες του συνεδρίου:

  • Αναλυτικά Προγράμματα & βιβλία Χημείας.
  • Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις στη Χημεία.
  • Η Αξιολόγηση στο μάθημα της Χημείας.
  • Το Πείραμα στη διδασκαλία της Χημείας.
  • Ιστορία και Φιλοσοφία της Χημείας.
  • Επιστήμη, Κοινωνία, Τεχνολογία και Περιβάλλον – Eπιστημονικός εγγραμματισμός.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ!