Σαν σημερα 4 Ιανουαριου στη Χημεια:

1737 – Γεννιέται ο Louis-Bernard Guyton de Morveau

Γεννημένος στη Γαλλία, ο Morveau ήταν, εκτός από Χημικός, και πολιτικός, ενώ συμμετείχε σε πολλές μάχες της Γαλλικής Επανάστασης.

Η μεγάλη του όμως προσφορά ήταν στη Χημεία, όπου μαζί με τον Lavoisier και άλλους επιστήμονες, ήταν οι πρώτοι που καθιέρωσαν ένα σύστημα χημικής ονοματολογίας.

264px-Lavoisier_Nomenclature01

 

 

1891 – Ο Herbert Dow εξάγει Βρώμιο από θαλασσινό νερό

Η μέθοδος που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός Dow (1866 – 1930) είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή βρωμίου (Br) μέσω ηλεκτρόλυσης, σε κόστος πολύ φθηνότερο από όλες τις προηγούμενες τεχνικές.

Γνωρίζοντας ότι το θαλασσινό νερό περιέχει περίπου 65.000 τόνους βρωμίου, ο Dow εφάρμοσε τα παρακάτω βήματα:

 

1. Οξείδωση των ιόντων βρωμίου σε βρώμιο

Cl2(g) + 2Br2Cl(aq) + Br2(g)

2. Παραγωγή υδροβρωμίου

Br2(g) + SO2(g) + 2H2O(l) à2HBr(g) + H2SO4(g)

3. Οξείδωση του υδροβρωμίου και παραγωγή καθαρού βρωμίου

2HBr(g) + Cl2(g) Br2(aq) + 2HCl(aq)

Η φθηνή παραγωγή βρωμίου ήταν το σημείο καμπής στην καριέρα του Dow. Η εταιρεία του (Dow Chemical) έγινε μια από τις μεγαλύτερες στον τομέα της.

 

1905 – Γεννιέται ο Aristid von Grosse

Ο von Grosse ήταν Γερμανός πυρηνικός Χημικός. Έγινε γνωστός το 1927 καθώς κατάφερε να απομονώσει οξείδιο του πρωτακτινίου (Pa2O5), ενώ το 1934 παρασκεύασε μεταλλικό πρωτακτίνιο με την εξής αντίδραση:

2 PaI5 → 2 Pa + 5 I2