Σαν σήμερα 9 Ιανουαρίου στη Χημεία:

1868 – Γεννιέται ο Søren Sørensen


Η καινοτομία που εισήγαγε στη Χημεία ο Δανός Sørensen ήταν η γνωστή σε όλους μας κλίμακα του pH, που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί και να μετρηθεί η οξύτητα ή βασικότητα μιας ένωσης.

Ο Sørensen εργάστηκε στο Carlsberg Laboratory της Κοπενγχάγης από το 1901 ως το 1938. Κατά το διάστημα αυτό, μια από τις έρευνές του ήταν να μελετήσει κατά πόσο επηρεάζουν τις πρωτεϊνες οι συγκεντρώσεις κάποιων ιόντων. Ένα από τα ιόντα που επηρέαζαν σημαντικά ήταν τα ιόντα υδρογόνου, ανάλογα με τη συγκέντρωσή τους. Έτσι, ο Sørensen επινόησε την κλίμακα pH. Η κλίμακα αυτή λαμβάνει τιμές από 0 ως 14, με 0 να υποδηλώνει πολύ όξινη ένωση ενώ το 14 πολύ βασική.

Σύμφωνα με τον ορισμό, ως pH ονομάζουμε τον αρνητικό λογάριθμο της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου.

ph
Στο άρθρο στο οποίο εισήγαγε την έννοια του pH (ο ίδιος το ονόμασε pH, αλλά το 1924 αυτό άλλαξε στη σημερινή του ονομασία), ο Sørensen πρότεινε 2 νέους τρόπους για την μέτρηση της οξύτητας: ο ένας τρόπος ήταν η σύγκριση του χρώματος του δείγματος, με ένα προεπιλεγμένο σετ δεικτών. Ο δεύτερος τρόπος πραγματοποιούνταν με τη χρήση ηλεκτροδίων, αφού για τα ιόντα υδρογόνου η εύρεση του pH είναι δυνατή μέσω της εξίσωσης Nernst:

nernst

Ο Sørensen πέθανε το 1939, σε ηλικία 71 ετών.