Επειδή αυτές τις μέρες δεν είχα ίντερνετ, θα βάλω μαζεμένα τα ποστ των προηγούμενων ημερών.

Σαν σήμερα 10 Ιανουαρίου στη Χημεία λοιπόν:

1997 – Πεθαίνει ο Alexander R. Todd

O Todd ήταν Σκωτζέζος βιοχημικός, γεννημένος το 1907. Η έρευνά του επικεντρώθηκε στην εύρεση της δομής των νουκλεοτιδίων, των νουκλεοζιτών και διάφορων συνενζύμων. Η έρευνα αυτή ήταν και ο λόγος για τον οποίο τιμήθηκε με το Nobel Χημείας το 1957.

Όπως ξέρουμε, τα νουκλεοτίδια είναι οι μοριακοί δομικοί λίθοι του DNA και του RNA (περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ). O Todd ερεύνησε το πώς ενώνονται οι επιμέρους ουσίες για να δώσουν τα νουκλεοτίδια, αλλά και πώς τα νουκλεοτίδια προέρχονται από τους νουκλεοζίτες  (δηλαδή με φωσφορυλίωση).

Επίσης, ο Todd παρασκεύασε δύο πολύ σημαντικές ενώσεις: το ATP και το FAD.

Για το ΑΤΡ και τη σημασία του θα βρείτε κάποια πράγματα εδώ.

Tο FAD, ή φλαβινο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο, χρησιμοποιείται κατά τον καταβολισμό (διάσπαση) των μορίων σε απλούστερες ενώσεις τον οργανισμό, ως δέκτης ηλεκτρονίων. Τα μόρια οξειδώνονται παρέχοντας τα ηλεκτρόνιά τους στο FAD, το οποίο ανάγεται σε FADH2. Στη συνέχεια, το ανηγμένο συνένζυμο επανοξειδώνεται σε FAD. Η οξείδωση αυτή επιτυγχάνεται με τη μεταφορά ηλεκτρονίων από το FADH2, και συνδέεται με τη σύνθεση ΑΤΡ από ADP.

Η πορεία του καταβολισμού και η χρήση του FAD
Η πορεία του καταβολισμού και η χρήση του FAD