Σαν σήμερα 24 Ιανουαρίου στη Χημεία:

 

 

1872 – Γεννιέται ο Morris William Travers

 

Ο Travers γεννήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 1872 στην Αγγλία, όπου και έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. Μαζί με τοn Σκωτσέζο Sir William Ramsay, ανακάλυψε 3 χημικά στοιχεία που κατατάσσονται στα ευγενή αέρια: το Ξένο (Xe), το Νέον (Ne) και το Κρυπτό (Kr).

 

 

Το Κρυπτό ανακαλύφθηκε από τους Ramsay και Travers το 1898, κατά τη διαδικασία εξάτμισης υγρού αέρα, καθώς ήταν ανάμεσα στις πολύ λίγες ουσίες που είχαν παραμείνει στο υπόλειμμα χωρίς να εξατμιστούν.

 

Krypton is a chemical element with the symbol ...

 

 

Μεταξύ αυτών των λίγων ουσιών ήταν και το Νέον, το οποίο ανακαλύφθηκε με τον ίδιο τρόπο ένα μήνα αργότερα. Το πρώτο πράγμα που παρατηρήθηκε από τους Ramsay και Travers ήταν το χαρακτηριστικό λαμπερό κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα που εκπέμπεται από το αέριο νέον όταν διεγείρεται ηλεκτρικά.

 

Image of a neon filled discharge tube shaped l...

 

 

Τέλος, η τρίτη ουσία που ανακαλύφθηκε με τον ίδιο τρόπο στο παραπάνω πείραμα ήταν το αέριο Ξένο. Εκτός των 3 νέων χημικών στοιχείων, με το πείραμα αυτό απομονώθηκαν ήδη γνωστά χημικά στοιχεία, όπως το Αργό (Ar).

 

English: Structure of Xenon tetraflouride, one...
Δομή του Τετραφθοριούχου ξένου (XeF4), μια από τις πρώτες χημικές ενώσεις των ευγενών αερίων που ανακαλύφθηκαν (Photo credit: Wikipedia)

 

 

 

Αν και με το Nobel Χημείας (1904) βραβεύτηκε μόνο ο Ramsay για την ανακάλυψη αυτών των χημικών στοιχείων, η βοήθεια του Travers θεωρείται αρκετή σημαντική ώστε ο ίδιος έμεινε στην ιστορία ως co-discoverer. O Travers πέθανε το 1961 σε ηλικία 89 ετών.