Σαν σήμερα 25 Ιανουαρίου στη Χημεία:

1627 – Γεννιέται ο Robert Boyle

Robert Boyle

Ο Αγγλοϊρλανδός Boyle θεωρείται δικαίως μια από τις σημαντικότερες μορφές του 17ου αιώνα στην επιστήμη. Γεννημένος σαν σήμερα στις 25 Ιανουαρίου 1627, ο Boyle ήταν φυσικός, χημικός, ενώ ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία της επιστήμης αλλά και τη θεολογία. Θεωρείται ένας από τους πρώτους μοντέρνους Χημικούς (εν αντιθέσει με τους Αλχημιστές της εποχής) και ο νόμος που διατύπωσε για τα αέρια ( Boyle’s law ) τον καθιστά παγκοσμίως αναγνωρίσιμο και σήμερα.

Σύμφωνα με το νόμο του Boyle:

Όταν καθορισμένη ποσότητα ενός ιδανικού αερίου διατηρείται σε μια σταθερή θερμοκρασία, η Ρ [πίεση] και ο V [όγκος] είναι αντιστρόφως ανάλογα μεγέθη, και επομένως το γινόμενο PV παραμένει πάντοτε σταθερό.

 

A graph of Boyle's original data
Το διάγραμμα P-V που σχηματίστηκε από τις τιμές που πήρε ο Boyle κατά τα πειράματά του (Photo credit: Wikipedia)

Αν και ο νόμος αναφέρεται στα ιδανικά αέρια, μπορεί να εφαρμοστεί και σε πραγματικά αέρια με πολύ καλή προσέγγιση. Σε συνδυασμό με τους άλλους 3 νόμους για τα πραγματικά αέρια (διατυπώθηκαν από τους Charles, Gay-Lussac και Avogadro αντίστοιχα) προέκυψε η γνωστή καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων.

Μια ακόμη σημαντική προσφορά του Boyle στη Χημεία ήταν ως προς τον ορισμό του «χημικού στοιχείου». Εώς τότε επικρατούσαν 2 θεωρίες: Η θεωρία των 4 στοιχείων του Αριστοτέλη (πυρ, αήρ, ύδωρ, γη) και η θεωρία των 5 στοιχείων (υδράργυρος, θείο, άλας, ύδωρ, γη). Ο Boyle εισήγαγε την έννοια της «ανάλυσης», ορίζοντάς την ως τη διάσπαση μιας ουσίας σε απλούστερα συστατικά. Έτσι, όρισε το «στοιχείο» ως το όριο της χημικής ανάλυσης. Για το λόγο αυτό θεωρείται από τους πρώτους μοντέρνους Χημικούς, αφού ξέφυγε από τις αοριστίες που ως τότε δίνονταν στις βασικές έννοιες της Χημείας.

Με την πάροδο του χρόνου η υγεία του Boyle χειροτέρεψε και ο ίδιος έμεινε παράλυτος. Πέθανε το 1691 σε ηλικία 64 ετών.