Σαν σήμερα 26 Ιανουαρίου στη Χημεία:

1939 – Ανακοινώνεται η ανακάλυψη της πυρηνικής σχάσης

Όπως γνωρίζουμε, πυρηνική σχάση ( nuclear fission ) ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ένας ασταθής ατομικός πυρήνας διασπάται (σχάται) σε δυο ή περισσότερους (μικρότερους) πυρήνες και σε μερικά παραπροϊόντα σωμάτια (όπως νετρόνια).

Πυρηνική σχάση (photo credit: Atomic Archive)

Η ανακάλυψή της έγινε από τους Otto Hahn και Fritz Strassmann και ερμηνεύθηκε από τους Lise Meitner και Otto Frisch. Αν και αυτό έγινε το 1938, είχαν ήδη προηγηθεί σχεδόν πέντε δεκαετίες ερευνών πάνω στο πεδίο της ραδιενέργειας, κάτι που είχε οδηγήσει στη γέννηση νέων επιστημών όπως η Πυρηνική Φυσική και η Πυρηνική Χημεία.

Οι Hahn και Strassmann διέξαγαν τα πειράματα, βομβαρδίζοντας άτομα Ουρανίου (U) με νετρόνια. Το αποτέλεσμα ήταν ο σχηματισμός Βαρίου (Ba), ενός χημικού στοιχείου με 40% μικρότερη ατομική μάζα από το Ουράνιο. Ωστόσο, καμία από τις τότε γνωστές τεχνικές και θεωρίες δεν μπορούσε να αιτιολογήσει την παραγωγή στοιχείου με τόσο πολύ μικρότερη μάζα. Η εξήγηση δόθηκε από τον Frisch και την Meitner, που ερμήνευσαν τα αποτελέσματα του Hahn υποστηρίζοντας ότι ο πυρήνας του ουρανίου είχε διασπαστεί περίπου στο μισό.

Τελικά, στις 26 Ιανουαρίου 1939, η ανακοίνωση της ανακάλυψης αυτής έγινε σε συνέδριο Θεωρητικής Φυσικής από τον Niels Bohr.