Σαν σήμερα 28 Ιανουαρίου στη Χημεία:

 

1922 – Γεννιέται ο Robert William Holley

Photo of Robert W. Holley, cropped from Image ...

Ο Αμερικάνος αυτός βιοχημικός μάλλον δεν είναι γνωστός σε πάρα πολλούς στην Ελλάδα, αν και θα έπρεπε: η έρευνά του πάνω στο RNA ήταν αντίστοιχης σημασίας με την έρευνα των Watson, Crick και Franklin πάνω στο DNA!

 

Συγκεκριμένα, ο Holley δούλεψε πάνω στην υπόθεση του Crick ότι πρέπει να υπάρχει ένα μόριο προσαρμογέα, ικανό να μεσολαβεί τη μετάφραση του αλφαβήτου RNA στο αλφάβητο πρωτεΐνης. Το μόριο αυτό ήταν το tRNA ή μεταφορικό RNA.

 

Το tRNA είναι μια μικρή αλυσίδα RNA, που μεταφέρει ειδικά αμινοξέα σε μια επεκτεινόμενη πολυπεπτιδική αλυσίδα στα ριβοσώματα του κυττάρου, με βάση τις οδηγίες του mRNA (αγγελιαφόρου RNA). Έτσι γίνεται η πρωτεΐνοσύνθεση κατά τη διάρκεια της μετάφρασης στο κύτταρο.

 

English: Illustration of tRNA building peptide...
Το tRNA μεταφέρει ειδικά αμινοξέα στην επεκτεινόμενη ριβοσωμική αλυσίδα, βοηθώντας στην πρωτεϊνοσύνθεση (Photo credit: Wikipedia)

 

Ο Holley κατάφερε να παρασκευάσει και να απομονώσει το tRNA, όντας ο πρώτος που προσδιορίζει την αλληλουχία βάσεων ενός τέτοιου μορίου. Συγκεκριμένα απομόνωσε και μελέτησε το αλανυλο-tRNA, το μόριο που ενσωματώνει το αμινοξύ αλανίνη στις πρωτεΐνες. Για την έρευνά του αυτή τιμήθηκε το 1968 με το Nobel Ιατρικής.
Αργότερα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Holley, οι επιστήμονες προσδιόρισαν αλληλουχίες άλλων μορίων tRNA, ώστε σήμερα είναι γνωστές εκατοντάδες από αυτές. Ο Holley πέθανε το 1993.